Jáchymov, Knihovna Latinské školy, Vlčí jáma a Sejpy

Náš blanický krajánek Vlasta Suk se dnes vypravil do Karlovarského kraje, kde se konkrétně zaměřil na Krušnohorskou hornickou krajinu, která už zanedlouho oslaví pět let v UNESCO.

Nejdříve navštívil Štolu č. 1 v Jáchymově, kde si prohlédl historickou důlní techniku a seznámil se s prací horníků, kteří zde v minulosti těžili stříbro a uran. Tato štola nabízí jedinečný pohled do života a práce v dolech, a její návštěva je fascinujícím zážitkem nejen pro milovníky historie.

Poté se Vlasta přesunul do Expozice Knihovny Latinské školy, kde mohl obdivovat bohatou sbírku knih a dokumentů, které svědčí o kulturním a vzdělávacím významu tohoto místa v minulosti. Tato expozice je důležitou připomínkou vzdělávací tradice Jáchymova, která sahá až do 16. století.

Na závěr svého výletu se vydal prozkoumat Královskou mincovnu v Jáchymově. Tato mincovna je historicky významná tím, že zde byly raženy první tolary, které daly název dnešní měně – dolaru. Prohlídka mincovny nabídla Vlastovi Sukovi vhled do výroby mincí a ekonomického rozvoje regionu v období renesance.

Dalšími zajímavými místy, která navštívil, byly Vlčí jámy a Sejpy. Vlčí jámy jsou přírodní památkou, která vznikla propadáním důlních chodeb, a poskytují krásné a tajemné scenérie. Sejpy jsou pak připomínkou techniky rýžování cínové rudy, která byla v Krušnohoří rozšířena.

Celý výlet byl pro Vlastu Suka nejen poučný, ale také plný objevů, které přiblížily bohatou historii a kulturní dědictví Karlovarského kraje.